Riverboat 3 'Blishønen'

Her kan du booke din bådtur i Riverboat 3 'Blishønen'  fra Ry Harbor.

Du kan booke 2 timer, 4 timer, i åbningstiden fra 10:00 til 20:00 hver ugedag.

Når du klikker på Foretag reservation, bliver du sendt til PayPal-betalingssiden, hvor du kan betale enten med en PayPal-konto eller med dit kreditkort.

Hvis du har et gavekort, der kan bruges som betaling, kan du ikke booke gennem kalenderen, men foretage din reservation via e-mail til info@riverboats.dk eller via e-mail. SMS til 50 26 88 01.

Reservation for samme dag eller den følgende dag kan kun foretages via tlf. Ring David på 50 26 88 01.

Helt frem til starttidspunktet kan du annullere din reservation via sms til +45 50 26 88 01. Du får derefter tilbagebetalt lejebeløbet minus et ekspeditionsgebyr på 200 kr.

Hvis en gennemsnitlig vindhastighed på 8 m / s eller mere meddeles, annulleres din reservation af sikkerhedsmæssige årsager, og du modtager det fulde beløb, der er tilbagebetalt.

Sejle fra og til havnen sker ved selvbetjening. To dage før din reservation vil du modtage en påmindelse via mail, der også indeholder afgangs-, sejlads- og returvejledning.Here you can book your boat trip in the Riverboat 3 from Ry Harbor.

You can book 2 hours, 4 hours during business hours from 10am to 8pm every weekday. 

When you click Make Reservation, you will be sent to the PayPal payment page where you can pay either with a PayPal account or with your credit card.Reservations for the same day or the following day can only be made by phone. Call David on +45 50 26 88 01.

Right up to the start time you can cancel your booking via sms to +45 50 26 88 01. You will then be refunded the rental amount minus a handling fee of 200 kr.

If average wind speed of 8 m / s or more is notified, your booking will be canceled for security reasons and you will receive the full amount paid back.

Delivery and delivery of the boat is by self-service. Two days before your reservation, you will receive a reminder by mail, which also contains departure, sailing and return instructions.